ข่าวประชาสัมพันธ์
เสนอขอรับงบประมาณทุนอุดหนุนการ วิจัยตามแผนบูรณาการและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ2563 อาจารย์สามารถยื่นเอกสารได้ที่สถาบันวิจัย (14 ก.ย. 2561)

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมกันปฏิบัติตามกฏจราจร  "Carry you รักใครให้สวมหมวก ห่วงใครให้รัดเข็มขัด " (01 ส.ค. 2561)

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมเสวนาใน"มหกรรมรามเกียรติ์ในวัฒนธรรมการแสดงหนังตลุงของไทยและอาเซียน" ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (26 ก.ค. 2561)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 (24 ก.ค. 2561)

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่่อการใช้ประโยชน์ (24 ก.ค. 2561)

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดโครงการรถโรงหนัง กำหนดเดินทางมาฉายภาพยนต์ในจังหวัดสงขลา เป็นโปรแกรมพิเศษที่ชื่อว่า “ภาพยนตร์สถานสงขลา” (27 มิ.ย. 2561)

(-)

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์


กิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


ดูปฏิทิน

ปรัชญา


"ศาสตร์ศิลปกรรมนำท้องถิ่นสู่พัฒนา"

วิสัยทัศน์


คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรชั้นนำ

บูรณาการศาสตร์ศิลปกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากลำ


คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000