ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย และโครงการเสวนาทิศทางการสร้างสรรค์นาฏศิลป์และการแสดงในยุคปัจจุบัน (25 ก.ค. 2562)

รับสมัครนักร้อง วงดนตรีลูกทุ่ง 100 ปี ราชภัฏสงขลา (05 ก.ค. 2562)

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม อบรมศิลปะโครงการการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (03 ก.ค. 2562)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประเภทคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (22 มี.ค. 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประเภทคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ เพื่อเข้าศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (18 มี.ค. 2562)

การประชุมวิชาการระดับชาติ Smart Conference ครั้งที่ 9 (31 ม.ค. 2562)

(-)

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์


กิจกรรมทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม


ดูปฏิทิน

ปรัชญา


"ศาสตร์ศิลปกรรมนำท้องถิ่นสู่พัฒนา"

วิสัยทัศน์


คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นองค์กรชั้นนำ

บูรณาการศาสตร์ศิลปกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากลำ


คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000