รับสมัครนักร้อง วงดนตรีลูกทุ่ง 100 ปี ราชภัฏสงขลารับสมัครนักร้อง วงดนตรีลูกทุ่ง 100 ปี ราชภัฏสงขลา   ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

66253864_1160184304161721_1741553081830604800_n

 คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000