กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลรับราชการกรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร

scan_0001 (4)_Page_1

scan_0001 (4)_Page_2_1คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000