การประกวด "วาดฝันราชภัฏสงขลา 100ปี" ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพบรรยากาศการประกวด "วาดฝันราชภัฏสงขลา 100ปี" ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000