การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ ประจำการศึกษา ๒๕๖๓

การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ ประจำการศึกษา ๒๕๖๓ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000