แลโด้ โหม ศิลปกรรม "โชว์ของ ลองศิลป์" การแสดงผลงาน ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

แลโด้ โหม ศิลปกรรม "โชว์ของ ลองศิลป์" การแสดงผลงาน ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๓ มรภ.สงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000