นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ THE SEVENth BRUSH

นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ THE SEVENth BRUSH เมื่อวันพุธ ที่ 4 มี.ค.63 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 4 – 31 มี.ค 63 ณ หอศิลป์ อาคาร 71 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000