กิจกรรม

กิจกรรมหลักสูตรทัศนศิลป์
กิจกรรมล่าสุด
ผลการประกวดวาดภาพ ด้วยเทคนิค สีน้ำ สีอคริลิก สีโปสเตอร์

ผลการประกวดวาดภาพ ด้วยเทคนิค สีน้ำ สีอคริลิก สีโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า "ร้อยจินตนาการ 100 ปี ราชภัฏสงขลา" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ นางสาวฉันท์สินี ปฐมรัตน์ จาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวศันศนีย์ มากประเสริฐ จาก โรงเรียนตะโหมด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายโยธิน อินทร์นุ่น จาก โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว รางวัลชมเชย นายวรรณรัตน์ รักพรม จาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ นางสาวอภิชญา ช่วยสงคราม จาก โรงเรียนตะโหมด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ส.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

ร้อยจินตนาการ 100ปี ราชภัฏสงขลา

การประกวดวาดภาพ ด้วยเทคนิค สีน้ำ สีอคริลิก สีโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า "ร้อยจินตนาการ 100ปี ราชภัฏสงขลา" เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ส.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

“แสงแรก” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

“แสงแรก” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 - 31 มีนาคม พ.ศ.2562 พิธีเปิดวันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภ้ฎสงขลา ระหว่างวันที่15-17กุมภาพันธ์2562

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภ้ฎสงขลา ระหว่างวันที่15-17กุมภาพันธ์2562

โครงการ South Fest Thailand 2019

โครงการSouth Fest Thailand 2019 วิทยากรโดย Mr. Steve Elliott ศิลปินชาวอังกฤษ Mr. Miguel Moreno Mateos ศิลปินชาวสเปน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานด้านศิลปกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานด้านศิลปกรรม เมื่อวันพุธ ที่ 26 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 24 - 26 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

อบรมเชิงปฏิบัติการ ภาพพิมพ์

ภาพบรรยากาศ อบรมเชิงปฏิบัติการ "แรงบันดาลใจจากนิทรรศการ- ศิลปกรรมแห่งชาติสู่งานสร้างสรรค์" Art work(ภาพพิมพ์) กิจกรรมในโครงการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 สัญจร เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

first   <<  1 2  >>  last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000