กิจกรรม

กิจกรรมหลักสูตรดนตรีสากล
กิจกรรมล่าสุด
Masterclass Conducting & Wind Ensemble

บรรยากาศ Masterclass Conducting & Wind Ensemble โดยวิทยากรจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.กิตติมา โมลีย์ (อ.ติ๊ก) และ ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร (อ.กิ๊ฟ) เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 58/2 ห้องประชุม ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

Bun Leng Project Saxophone & Piano workshop and concert

Bun Leng Project Saxophone & Piano workshop and concert วิทยากรโดย วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช แซ๊กโซโฟน Guillermo Presa, Saxophone Tipwatoo Aramwittaya, Piano เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 58/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

SKRU Big Band Concert Junior Project

SKRU Big Band Concert Junior Project 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ส.ค. 62 ณ หอประชุม ชั้น 3 Students Complex (โรงอาหารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Eastman Tuba & Euphonium Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี "Eastman Tuba & Euphonium Workshop" วิทยากรโดย อาจารย์ธีรพัฒน์ เดชะ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 58/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

ผลการประกวด "บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการประกวด "บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ วงกร & เกรซ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงสุรศักดิ์ & ตูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วง P & F เมื่อวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 62 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราชภัฏวิชาการ 100 ปี

ภาพบรรยากาศการประกวด "บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์" ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

คอนเสิร์ต มหัศจรรย์แห่งเสียง Human and Aesthetics Music “The Magic of Sounds”

บรรยากาศคอนเสิร์ต มหัศจรรย์แห่งเสียง Human and Aesthetics Music “The Magic of Sounds” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 ม.ค. 62 ที่ผ่านมา ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะสู่ความเป็นนักดนตรีมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างทักษะสู่ความเป็นนักดนตรีมืออาชีพ วิทยากรโดย อ.สถิตพร สมพงศ์ อาจารย์พิเศษ เอกดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักดนตรีมืออาชีพ วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 58/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

first   <<  1 2  >>  last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000