กิจกรรม

กิจกรรมส่วนรวมคณะศิลปกรรมศาสตร์
กิจกรรมล่าสุด
ตรวจประกันคุณภาพคณะ ปีการศึกษา 2561

บรรยากาศการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2561 คณะกรรมการโดย รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ประธานกรรมการ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข กรรมการ รศ.อาหวัง ล่านุ้ย กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุม 58-103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การประชุมประจำภาคเรียน 2/2561

การประชุมประจำภาคเรียน 2/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 12 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีศึกษา

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Music Education Society, University of Technology MARA’s เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อมูล เรื่องการเรียนการสอนด้านดนตรีศึกษา ในประเทศไทยและมาเลเซีย รวมถึงหารือเรื่องความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอน การสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานร่วมกันในอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า

ภาพบรรยากาศการร่วมกันพัฒนา บริเวณโดยรอบคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้กิจกรรม "ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ พร้อมกันนี้ นักศึกษาเอกดนตรีสากล ได้นำรุ่นน้องร่วมกันล้างสระน้ำ บริเวณหน้าอาคารศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เมื่อวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

โครงการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 58-103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา คณะกรรมการโดย รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ประธานกรรมการ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข กรรมการ รศ.อาหวัง ล่านุ้ย กรรมการและเลขานุการ

การประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2561

การประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2561 เมื่อวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 58-109 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง

บรรยากาศ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

first   <<  1 2  >>  last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000