กิจกรรม

บริการวิชาการ
กิจกรรมล่าสุด
โครงการ "สานสัมพันธ์ชายแดนใต้- ผ่านค่ายศิลปกรรมศาสตร์"

โครงการ "สานสัมพันธ์ชายแดนใต้- ผ่านค่ายศิลปกรรมศาสตร์" โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กิจกรรมค่ายวงเครื่องเป่า ระหว่างวันที่ 19 - 23 มี.ค. 61 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

โครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์(เยาวชน)

โครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์(เยาวชน) วันที่ 22-26 มีนาคม 2561

โครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์(เยาวชน) วันที่ 22-26 มีนาคม 2561

โครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์(เยาวชน) วันที่ 22-26 มีนาคม 2561

first   <<  1  >> last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000