กิจกรรม

พัฒนานักศึกษา
กิจกรรมล่าสุด
เวิร์คชอปเต้น Hiphop

เวิร์คชอปเต้น Hiphop โดย เควิน บอนดอร์แฟร์ นักออกแบบท่าเต้น และเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันการเต้นระดับนานาชาติ มาหลายเวที เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 มี.ค. 62 ณ ห้อง 58/2-506 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานด้านศิลปกรรม หัวข้อ “การจัดทำ Portfolio เพื่องานด้านศิลปกรรม”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานด้านศิลปกรรม หัวข้อ “การจัดทำ Portfolio เพื่องานด้านศิลปกรรม” 15 มีนาคม 2562

first   <<  1  >> last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000