กิจกรรม

รวมกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโคยคณะ
กิจกรรมล่าสุด
Bun Leng Project Saxophone & Piano workshop and concert

Bun Leng Project Saxophone & Piano workshop and concert วิทยากรโดย วิศุวัฒน์ พฤกษวานิช แซ๊กโซโฟน Guillermo Presa, Saxophone Tipwatoo Aramwittaya, Piano เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 58/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

SKRU Big Band Concert Junior Project

SKRU Big Band Concert Junior Project 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันอังคาร ที่ 20 ส.ค. 62 ณ หอประชุม ชั้น 3 Students Complex (โรงอาหารใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การเสวนาทิศทางการสร้างสรรค์ นาฏศิลป์และการแสดงในยุคปัจจุบัน

การเสวนาทิศทางการสร้างสรรค์ นาฏศิลป์และการแสดงในยุคปัจจุบัน และพิธีมุทิตาจิต เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา มรภ.สงขลา

พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทย

พิธีไหว้ครูครอบครูนาฏศิลป์ไทย เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Eastman Tuba & Euphonium Workshop

อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรี "Eastman Tuba & Euphonium Workshop" วิทยากรโดย อาจารย์ธีรพัฒน์ เดชะ ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 58/2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

ผลการประกวด "บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการประกวด "บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ วงกร & เกรซ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 วงสุรศักดิ์ & ตูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วง P & F เมื่อวันพุธ ที่ 31 ก.ค. 62 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ราชภัฏวิชาการ 100 ปี

ภาพบรรยากาศการประกวด "บทเพลงเกี่ยวกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์" ในวันที่ 31 ก.ค. 62 ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

ผลการประกวดวาดภาพ ด้วยเทคนิค สีน้ำ สีอคริลิก สีโปสเตอร์

ผลการประกวดวาดภาพ ด้วยเทคนิค สีน้ำ สีอคริลิก สีโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า "ร้อยจินตนาการ 100 ปี ราชภัฏสงขลา" เนื่องในโครงการราชภัฏวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ นางสาวฉันท์สินี ปฐมรัตน์ จาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวศันศนีย์ มากประเสริฐ จาก โรงเรียนตะโหมด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายโยธิน อินทร์นุ่น จาก โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว รางวัลชมเชย นายวรรณรัตน์ รักพรม จาก โรงเรียนมหาวชิราวุธ นางสาวอภิชญา ช่วยสงคราม จาก โรงเรียนตะโหมด เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ส.ค. 62 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

first   <<  1 2 3 4 5 6 7  >>  last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000