กิจกรรม

รวมกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโคยคณะ
กิจกรรมล่าสุด
การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ ประจำการศึกษา ๒๕๖๓

การสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกตรง รอบโควตาคณะ ประจำการศึกษา ๒๕๖๓ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ มี.ค. ๖๓

แลโด้ โหม ศิลปกรรม "โชว์ของ ลองศิลป์" การแสดงผลงาน ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์

แลโด้ โหม ศิลปกรรม "โชว์ของ ลองศิลป์" การแสดงผลงาน ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๓ มรภ.สงขลา

นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ THE SEVENth BRUSH

นิทรรศการแสดงงานศิลปนิพนธ์ THE SEVENth BRUSH เมื่อวันพุธ ที่ 4 มี.ค.63 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 4 – 31 มี.ค 63 ณ หอศิลป์ อาคาร 71 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

Eco-friendly Meeting

การประชุมคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อ วัน พุธ ที่ ๔ มี.ค. ๖๓ ณ ห้อง ๕๘-๑๐๙ เพื่อเป็นการระวังป้องไวรัส Covid-19 จึงได้เปิดประตูห้องประชุมและ ยังช่วยลดการใช้พลังงานจากการ ไม่ใช้งานเครื่องปรับอากาศอีกด้วย

"การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์"

"การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์" ภายใต้โครงการ พัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิชา นาฏศิลป์และการแสดง ในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ ก.พ. ๖๓ ณ ห้อง ๕๘-๑๐๙ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

Beach Trash Art # SK1 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณศาลกรมหลวงชุมฯ และบริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา

Beach Trash Art # SK1 นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณศาลกรมหลวงชุมฯ และบริเวณด้านหลังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ที่ผ่านมา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 63 ณ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา

โครงการประกวดแต่งเพลง ภายใต้หัวข้อ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โครงการประกวดแต่งเพลง ภายใต้หัวข้อ "๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" และการมอบรางวัล การประกวดภาพถ่าย "ภาพเก่าเล่าอดีต ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา" เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

first   <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>  last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000