กิจกรรม

รวมกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการโคยคณะ
กิจกรรมล่าสุด
Senior Recital (Drum/Jazz Bass/Guitar)

Senior Recital (Drum/Jazz Bass/Guitar) Senior Recital (Drum/Jazz Bass/Guitar) ณ หับ โห้ หิ้น เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 พ.ย. 62

Workshop & Mini Concert

บรรยากาศการ Workshop & Mini Concert โดย Lao Jazzanova Band จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 พ.ย. 62 โรงละคร ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา #LaoJazzanovaBand

ดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์

ดุริยกฤติยาธร ๗๕ ปี ศิลปากรเฉลิมวัฒน์ บรรยากาศการเข้าร่วมแสดงในงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๔ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

Masterclass Conducting & Wind Ensemble

บรรยากาศ Masterclass Conducting & Wind Ensemble โดยวิทยากรจาก วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.กิตติมา โมลีย์ (อ.ติ๊ก) และ ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร (อ.กิ๊ฟ) เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร 58/2 ห้องประชุม ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

รำ เล่น เต้น โชว์ # 1 การนำเสนอผลงาน ในรายวิชาอาศรมศึกษา ครั้งที่ 8

รำ เล่น เต้น โชว์ # 1 การนำเสนอผลงาน ในรายวิชาอาศรมศึกษา ครั้งที่ 8 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 ต.ค. 62 ณ โรงละครชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ในรายวิชาอาศรมศึกษา นาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒

การนำเสนอผลงานของนักศึกษา ในรายวิชาอาศรมศึกษา นาฎศิลป์ไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงละคร ชั้น ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

การสร้างสรรค์ลิเกป่า

ผลงานการสร้างสรรค์ลิเกป่า เรื่อง เกาะหนูเกาะแมว โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกโนรา สาขานาฏศิลป์และการแสดง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ต.ค. 62 ณ โรงละคร ชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา

มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 6 "เมื่อลมหวนหา" ปริวัฏกาลบูชา 99 ปี ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์

การแสดงผลงานทางดนตรีไทย มิติรสเพลงไทย ครั้งที่ 6 "เมื่อลมหวนหา" ปริวัฏกาลบูชา 99 ปี ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ โรงละครชั้น 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

first   <<  1 2 3 4 5 6 7 8  >>  last

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 074-260264 โทรสาร 074-260265

©คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เลขที่ 160 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา 90000