สายตรง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
       คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเปิดให้บุคคลผู้เดือดร้อนสามารถร้องเรียนผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลง ในแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงคณบดี ได้ทันที หนังสือ
ร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณาและรายงานผลให้ท่านทราบทาง " สายตรงคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ " โดยสามารถเข้ามาเปิดดูในส่วนของเมนู " ดูเรื่องร้องเรียนทั้งหมด " ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ ๆ
การกรอกข้อมูล
      1.ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรองข้อมูลให้ครบ
      2. ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
      3. ข้อมูลทั้งหมดของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ
ชื่อ - นามสกุล*  
ที่อยู่  
โทรศัพท์  
E-mail*  
อาชีพ*  
หัวข้อเรื่องร้องเรียน*  
รายละเอียด*  
   
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานที่ตั้ง : อาคารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
สำนักงาน : 0-7433-6933 ต่อ 127 , โทรสาร 074-336955
Webmaster : toeinarak_2530@hotmail.com